Regulamin ośrodka

R E G U L A M I N

Ośrodka Wypoczynkowego „Przy Wydmach”

W Gdańsku Stogach

1.Doba pobytowa w ośrodku rozpoczyna się od godz.16.00, a kończy godz.10.00 dnia następnego.

2. Goście Ośrodka zobowiązani są do dokonania czynności meldunkowych w dniu przyjazdu. Dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Opłata za pobyt pobierana jest w całości w dniu przyjazdu do Ośrodka.

4. Za nie wykorzystaną usługę noclegową i żywieniową nie dokonujemy zwrotu gotówki.

5. Wykupiony pobyt w Ośrodku nie stanowi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków przebywających w nim osób oraz kradzieży i zniszczenia mienia.

6. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22.00 do godz. 6.00 rano.

7. Ze względu na bezpieczeństwo p.-pożarowe zabrania się: gotowania w pokojach/domkach

a) użytkowania w pokojach/domkach grzałek, grzejników, butli gazowych itp., nie będących na wyposażeniu pokoju, oprócz czajników bezprzewodowych,

b) suszenia ubrań oraz ustawiania jakichkolwiek przedmiotów na piecach grzewczych,

c) palenia tytoniu i papierosów w pokojach i domkach letniskowych.

d) Obowiązuje zakaz grillowania na balkonach  oraz na tarasach na terenie ośrodka

e) Obowiązuje zakaz przestawiania mebli w pokojach.

8. Przed każdorazowym opuszczeniem pokoju prosimy sprawdzić czy okna i drzwi są zamknięte. Zgubiony klucz od pokoju spowoduje wymianę zamka, a kosztami ( wg obowiązującego cennika) zostaną obciążone osoby zakwaterowane w danym pokoju/domku.

9. Ośrodek nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu utraty pieniędzy, dokumentów, papierów i przedmiotów wartościowych wniesionych przez osoby korzystające z usług Ośrodka. Na życzenie gościa w/w przedmioty przyjmowane są do depozytu w recepcji.

10. Parkowanie pojazdów tylko w miejscu do tego wyznaczonym. Za pojazdy parkowane na terenie ośrodka oraz pozostawione w nich rzeczy, Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności.

11. Goście odwiedzający osoby zamieszkałe, zobowiązane są zostawić w recepcji dokument tożsamości i mogą przebywać na terenie obiektu do godziny 21.00.

12. Osoba zameldowana w naszym ośrodku, odpowiada za zachowanie osób ją odwiedzających.

13. Do osób będących pod wpływem alkoholu i zakłócających spokój będzie wezwana policja.

14. Gość Ośrodka nie ma prawa przekazywać zwalnianego przez siebie pokoju innym osobom nawet wtedy, gdy nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę

15. Na terenie Ośrodka obowiązuje zakaz rozpalania ognisk , oprócz miejsc do tego wyznaczonych.

16. Posiadanie zwierząt na Terenia Ośrodka musi być zgłoszone w recepcji.

17. Osoby zamieszkałe ponoszą odpowiedzialność materialną za spowodowanie uszkodzenia lub zniszczenia majątku Ośrodka Wypoczynkowego .

18. Zdanie pokoju/domku następuje w obecności personelu ośrodka.

19. Gość powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

Personel Ośrodka służy Państwu wszelką pomocą i jest do Państwa dyspozycji.

Dziękując za przestrzeganie niniejszego regulaminu

Kierownictwo Ośrodka życzy Państwu miłego pobytu.